Grammatica

Op school leer je heel wat over taal. Je leert hoe je moeilijke teksten kunt lezen, en hoe je zelf een correcte en begrijpelijke tekst kunt schrijven. En je leert ook iets over grammatica. Maar waar is dat eigenlijk voor nodig?

Lezen

Een belangrijk doel van lezen op school is je in staat bent om teksten gericht te lezen. Je leert een leesaanpak te kiezen die past bij de tekstsoort. (Goed) kunnen lezen is een voorwaarde voor een normaal functioneren op school, in een baan en in de samenleving.

Spelling

Het is belangrijk dat je spelling en interpunctie op een correcte manier leert te gebruiken. Deze vaardigheden zijn noodzakelijk voor het schrijven van een tekst. Hoe beter je deze vaardigheden beheerst, hoe meer tijd en aandacht je kunt besteden aan de inhoud en het formuleren van de tekst zelf.