Persoonsvorm

De persoonsvorm is een werkwoordsvorm. Vaak is het eerste werkwoord in een zin, maar dit hoeft niet zo te zijn. De persoonsvorm zegt iets over de tijd waarin de zin staat, of de zin in de eerste, tweede of derde persoon staat en of de zin in het enkelvoud of meervoud staat.

(meer…)

Onderwerp

Het onderwerp geeft aan wie of wat iets doet of wat er gebeurt. De makkelijkste manier om het onderwerp te vinden is door de vraag: Wie (Wat) + persoonsvorm? te stellen. Het antwoord op deze vraag is het onderwerp van de zin. (meer…)

Lijdend voorwerp

Het lijdend voorwerp is het zinsdeel dat antwoord geeft op de vraag: Wat (Wie) + gezegde  + onderwerp? Als je geen antwoord kunt geven op deze vraag, ontbreekt het lijdend voorwerp. Let op! Zinsdelen die hoeveelheden (maten, gewichten, afstanden) aangeven, zijn nooit lijdend voorwerp.

(meer…)

Voorzetselvoorwerp

» Het voorzetselvoorwerp (vzv) begint altijd met een voorzetsel. Dit voorzetsel is vast bij een zelfstandig werkwoord of naamwoordelijk gezegde van de zin. Dit voorzetsel kun je niet vervangen door een ander voorzetsel. (meer…)