Het lijdend voorwerp is het zinsdeel dat antwoord geeft op de vraag: Wat (Wie) + gezegde  + onderwerp? Als je geen antwoord kunt geven op deze vraag, ontbreekt het lijdend voorwerp. Let op! Zinsdelen die hoeveelheden (maten, gewichten, afstanden) aangeven, zijn nooit lijdend voorwerp.

Voorbeeld: Veel kinderen eten graag pizza’s.
pv = eten
ond = Veel kinderen
wwg = eten
Wat eten (persoonsvorm) veel kinderen (onderwerp) ? = pizza’s.
lv = pizza’s