Oefentoets begrippen Fin de Sìecle

In deze oefentoets krijg je uitspraken over de historische achtergrond van het Fin de Sìecle (1875-1914), waaronder over de sociale roman, het impressionisme, het naturalisme, de beweging van Tachtig (de Tachtigers) en de schrijvers Frederik van Eeden, Herman Gorter, Louis Couperus en A. Roland Holst. Daarnaast komt de literatuur uit de negentiende eeuw aan bod. Je krijgt vragen over de literaire werken De kleine Johannes en Eline Vere. Voor elke stelling moet je aangeven of deze ‘juist’ of ‘niet juist’ is. Vervolgens krijg je een toelichting op de uitspraak.