Oef Renaissance begrippen

In deze oefentoets krijg je uitspraken over de historische achtergrond van de Renaissance (1500-1700), waaronder over het estheticisme, het classicisme, het realisme, translatio, aemulatio, imitatio, een epigram (of puntdicht), een sonnet, het essay en de schrijvers Bredero, PC Hooft, Joost van den Vondel, Daarnaast komt de literatuur uit de zestiende en zeventiende eeuw aan bod. Je krijgt vragen over de literaire werken: Gijsbrecht van Aemstel, Ware nar en de Klucht van de Koe. Voor elke stelling moet je aangeven of deze ‘juist’ of ‘niet juist’ is. Vervolgens krijg je een toelichting op de uitspraak.