In deze oefentoets krijg je uitspraken over de historische achtergrond van de Romantiek (1800-1875), waaronder over de historische roman. Voor elke stelling moet je aangeven of deze ‘juist’ of ‘niet juist’ is. Vervolgens krijg je een toelichting op de uitspraak.