Een rijmschema is een schema waarin zichtbaar wordt welke laatste woorden van de versregels binnen een gedicht op elkaar rijmen. We onderscheiden de volgende schema’s:

» Gepaard rijm (aabb)
Binnen een gedicht of strofe rijmen de regels twee-aan-twee op elkaar.

» Gekruist rijm (abab)
Binnen een gedicht of strofe rijmen de oneven versregels op elkaar en de even versregels.

» Omarmend rijm (abba)
Binnen een gedicht of strofe rijmen de tweede en de derde versregel op elkaar en de eerste en de vierde.

» Slagrijm (aaaa)