Een hyperbool is een overdrijving. Je gebruikt een hyperbool om iets sterk uit te drukken.

Voorbeelden van hyperbolen
Ik heb uren op je gewacht!
Ik erger me groen en geen aan die knul!
Hij werd bedolven onder de cadeautjes.
De regen kwam met bakken uit de hemel zetten.
Ik heb het al honderd keer gezegd.
Die nieuwe televisie kost klauwen met geld!
Ik kom om van de honger.
Verveel me dood.