Een tautologie is een herhaling met andere woorden. Een tautologie bestaat meestal uit twee of meer woorden van dezelfde woordsoort, vaak twee bijvoeglijke of twee zelfstandige naamwoorden.

Voorbeelden van een tautologie
Voor altijd en eeuwig
Blij en verheugd
Enkel en alleen
Bont en blauw
Open en bloot
Vast en zeker
Schots en scheef

Bovendien heeft hij ook nog Engels gestudeerd.
Door de orkaan zijn heel wat mensen van huis en haard verdreven.