Stijlfiguren: ellips

Een ellips is een weglating. Hierdoor kun je een ongrammaticale zin krijgen. Vaak wordt de persoonsvorm weggelaten, maar het kan het onderwerp zijn dat weggelaten wordt. Je kunt het deel wat weggelaten wordt vaak zelf invullen. Voorbeelden van een ellips. Ik hou van jou. Ik (hou) ook van jou. Mijn vader werkt harder dan mijn moeder (werkt). Hij is niet helemaal (...)continue reading →