Persoonsvorm

De persoonsvorm is een werkwoordsvorm. Vaak is het eerste werkwoord in een zin, maar dit hoeft niet zo te zijn. De persoonsvorm zegt iets over de tijd waarin de zin staat, of de zin in de eerste, tweede of derde persoon staat en of de zin in het enkelvoud of meervoud staat.

(meer…)