Rijm en metrum

Rijm is een opzettelijke herhaling van klanken. Er is een klankovereenkomst in niet ver van elkaar verwijderde beklemtoonde lettergrepen. Rijm is al heel oud. Heel vroeger, toen mensen verhalen of belangrijke gebeurtenissen nog niet opschreven, werden ze mondeling aan elkaar verteld. Een tekst die op rijm staat, is namelijk veel makkelijker te onthouden en uit je hoofd te leren. Denk bijvoorbeeld aan minstrelen, die verhalen aan het hof kwamen vertellen en door het hele land trokken. » Beginrijm (ook wel alliteratie) Beklemtoonde medeklinkers in rijmende woorden zijn gelijk. - Liesje leerde Lotje lopen…continue reading →