Versvormen

Gedichten bestaan uit één of meer strofen, die worden gescheiden door een witregel. Strofen onderscheiden we op grond van het aantal versregels: » Distichon Een strofe bestaande uit twee versregels » Terzet Een strofe bestaande uit drie versregels » Kwatrijn Een strofe bestaande uit vier versregels » Kwintijn Een strofe bestaande uit vijf versregels » Sextet Een strofe bestaande uit zes versregels » Septet Een strofe bestaande uit zeven versregels » Octaaf Een strofe bestaande uit acht versregels Een van de bekendste dichtvormen is het sonnet. Dat is een gedichtvorm die bestaat uit…continue reading →