Werkwoord

» Zelfstandige werkwoorden zijn werkwoorden die op zichzelf een gezegde kunnen vormen. Ik wil dansen. (dansen kan alleen een werkwoordelijk gezegde vormen: Wij dansen.). » Koppelwerkwoorden zijn werkwoorden die een naamwoordelijk gezegde helpen vormen. Er zijn negen koppelwerkwoorden: zijn, worden, blijven, blijken, lijken, schijnen, heten, dunken en voorkomen. Hij wordt leraar. Hij is oud. Hij blijft vervelend. » Hulpwerkwoorden helpen een werkwoordelijk of naamwoordelijk gezegde vormen. Hulpwerkwoorden kun je altijd weglaten in een zin. We onderscheiden: – hulpwerkwoorden van tijd: hebben, zijn en zullen. Ik zal morgen gaan sporten. Mijn zus heeft kilometers gelopen. Hij…continue reading →