Gedichten bestaan uit één of meer strofen, die worden gescheiden door een witregel. Strofen onderscheiden we op grond van het aantal versregels:

» Distichon
Een strofe bestaande uit twee versregels

» Terzet
Een strofe bestaande uit drie versregels

» Kwatrijn
Een strofe bestaande uit vier versregels

» Kwintijn
Een strofe bestaande uit vijf versregels

» Sextet
Een strofe bestaande uit zes versregels

» Septet
Een strofe bestaande uit zeven versregels

» Octaaf
Een strofe bestaande uit acht versregels

Een van de bekendste dichtvormen is het sonnet. Dat is een gedichtvorm die bestaat uit veertien versregels, verdeeld in een octaaf en een sextet.